| Österby gård | Råby-Rekarne | Eskilstuna |

Lantbruk 

På Österby gård i Råby-Rekarne bedriver vi ett modernt lantbruk med högt fokus på kvalitet. Vi har verksamhet inom tre områden; spannmålsodling, nötkreatursuppfödning samt fåruppfödning. Vi är specialiserade på ekologisk uppfödning och alla våra djur föds upp i en naturlig anda med vistelse utomhus året runt . Vi är anslutna till KRAV.

Nöt

Vår nötbesättning består i dagsläget av ca 40 dikor. I huvudsak avlar vi på Charolais men har även viss inblandning av Hereford och Aberdeen Angus. Besättningens foder kommer från den egna gården och vi strävar efter en naturlig och ekologisk uppfödning där samtliga djur har möjlighet att vistas utomhus året runt.

Får

Fårverksamheten är förhållandevis ny och vi är fortfarande i ett etableringsläge. Just nu har vi 30 tackor av raserna Finull och korsning Dorset/Finull. I arbetet med djuren ska vi framöver få hjälp av våra border collies Meg och My som är under upplärning till vallhundar.

Spannmål

Av vår areal odlas ca 80 ha ekologiskt och ca 70 ha konventionellt. Den ekologiska arealen försörjer våra djurbesättningar med spannmål (rågvete) och vall (ensilage). Den konventionella odlingen utgörs av spannmål för extern försäljning (främst kvarnvete och havre).
| Hem | Entreprenad | Råbyhallen | Wilmas bod | Om oss | (c) Familjen Magnusson 2011 | Kontakt